Als accountant, boekhouder of administrateur heb je vaak een duurzame en/of vertrouwelijke band met uw opdrachtgever. Wij zien dat daarom vaak lang wordt gewacht met het inschakelen van een incasso-intermediair. Dit kan gemakkelijk leiden tot oninbare vorderingen en een enorme debiteurenstand.

Wij hebben na uitvoerige gesprekken met ondernemers uit deze branche een incasso-traject ontwikkeld, waarbij wij consequent incasseren, maar specifiek oog hebben voor de relatie tussen u en uw debiteur. Zo proberen wij veelal in persoonlijk contact uw debiteur te duiden waarom betaling uitblijft. Is dit betalingsonmacht of betalingsonwil? En kijken wij samen met de debiteur naar de aflossingsmogelijkheden. Wij maken uw debiteur hierbij duidelijk dat het inschakelen van ons als incasso-intermediair een onvermijdelijk te nemen stap is voor u als ondernemer. Wij nemen het contact over de achterstallige facturen over, zodat u zich enkel kan richten op uw dienstverlening.

Ik wil graag meer informatie
Ik wil een factuur indienen